Glossarium kwaliteit van zorg

| 0
Glossarium kwaliteit van zorg

Glossarium kwaliteit van zorg

In opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg

In 2010 werkte Frans, in opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg, aan het ‘Glossarium kwaliteit van zorg’. Het boek verscheen in december – onder redactie van Jannes van Everdingen en Dunja Dreesens – bij uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum.